Naziv projekta

1. Certifikacijom proizvoda tvrtke Apiherbal d.o.o. do tržišta

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.12.0004

Kratki opis projekta:

Apiherbal d.o.o. u sklopu provedbe projekta “Certifikacijom proizvoda tvrtke Apiherbal d.o.o. do tržišta” ostvarujecertificiranje tri inovativna  biljna medicinska proizvoda. Nakon potvrđivanja njihove sukladnosti s međunarodnom normom ISO 13485 i Direktivom o medicinskim proizvodima te važećim nacionalnim propisima to će rezultirati Izjavom o sukladnosti i dobivanjem prava na korištenje „CE“znaka kao preduvjeta za odobrenje medicinskog proizvoda od strane HALMED-a. Sukladno navedenom, a u svrhu plasmana na tržište, kako domaće, tako i globalno, potrebno je izvršiti utvrđivanje sukladnosti naših proizvoda sa svjetski priznatom normom EN ISO13485: 2012 – Medical Devices – Quality Managements Systems–Requirements for Regulatory Purposes i EN ISO 14971: 2012 – Application of risk management to medical devices te Direktivom Vijeća 93/42/EEC od 14. lipnja 1993. o medicinskim proizvodima (Medical device directive, MDD). Proizvodi će se također uskladiti sa Zakonom o medicinskim proizvodima (Narodne novine, br. 76/13.) i Pravilnikom o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (Narodne novine, br. 84/13.). Certifikacija će rezultirati pravom na korištenje “CE” oznaka sukladnosi što je neophodno za ishođenje odobrenja medicinskih proizvoda od strane HALMED-a i upis u bazu medicinskih proizvoda. Sva tri navedena proizvoda zbog svog jedinstvenog i inovativnog sastava imaju svoje mjesto na globalnom tržištu. Dobivanje „CE“ znaka sukladnosti garantirat će potrošačima sigurnost, zaštitu zdravlja i učinkovitost medicinskih proizvoda te rezultirati većim povjerenjem kupaca u te proizvode što će sigurno dovesti, uz dobru marketinšku strategiju do njihovog plasmana na globalno tržište i značajan porast prihoda od prodaje.

 

Ukupna vrijednost projekta: 618.245,99 kuna

 

Iznos koji sufinancira EU (bespovratna sredstva): 491.435,83 kuna

 

Razdoblje provedbe projekta: od 16.srpnja 2018. do 02. studenog 2019.

 

Kontakt osobe za više informacija:

prof.dr.sc. Višnja Oreščanin, direktor e-mail: vorescan@gmail.com

prim.dr.sc. Štefica Findri Guštek, direktor e-mail: info@apiherbal.com, stefica.findri.gustek@gmail.com

Više informacija o mogućnostima EU sufinanciranja projekata potražite na adresi: www.strukturnifondovi.hr, a o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija na adresi: http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Korisnika Apiherbal d.o.o.

 

Naziv projekta

2. Certifikacijom biljnih medicinskih proizvoda do tržišta

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.12.0082

Kratki opis projekta:

Glavna svrha projekta je cerificiranje tri inovativna biljna medicinska proizvoda klase rizika IIa. Nakon potvrđivanja njihove sukladnosti s međunarodnom normom ISO 13485 i Direktivom o medicinskim proizvodima te važećim nacionalnim propisima to će rezultirati Izjavom o sukladnosti i dobivanjem prava na korištenje „CE“znaka kao preduvjeta za odobrenje medicinskog proizvoda od strane HALMED-a. Sukladno navedenom, a u svrhu plasmana na tržište, kako domaće, tako i globalno, potrebno je izvršiti utvrđivanje sukladnosti naših proizvoda sa svjetski priznatom normom EN ISO13485: 2012 – Medical Devices – Quality Managements Systems–Requirements for Regulatory Purposes i EN ISO 14971: 2012 – Application of risk management to medical devices te Direktivom Vijeća 93/42/EEC od 14. lipnja 1993. o medicinskim proizvodima (Medical device directive, MDD). Proizvodi će se također uskladiti sa Zakonom o medicinskim proizvodima (Narodne novine, br. 76/13.) i Pravilnikom o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (Narodne novine, br. 84/13.). Certifikacija će rezultirati pravom na korištenje “CE” oznaka sukladnosi što je neophodno za ishođenje odobrenja medicinskih proizvoda od strane HALMED-a i upis u bazu medicinskih proizvoda. Sva tri navedena proizvoda zbog svog jedinstvenog i inovativnog sastava imaju svoje mjesto na globalnom tržištu. Dobivanje „CE“ znaka sukladnosti garantirat će potrošačima sigurnost, zaštitu zdravlja i učinkovitost medicinskih proizvoda te rezultirati većim povjerenjem kupaca u te proizvode što će sigurno dovesti, uz dobru marketinšku strategiju do njihovog plasmana na globalno tržište i značajan porast prihoda od prodaje.

 

Ukupna vrijednost projekta: 476.100,00 kuna

Iznos koji sufinancira EU (bespovratna sredstva): 404.684,84 kuna

Razdoblje provedbe projekta: od 01.lipnja 2020. do 01.srpnja 2021.

 

Kontakt osobe za više informacija:

prof.dr.sc. Višnja Oreščanin, direktor e-mail: vorescan@gmail.com

prim.dr.sc. Štefica Findri Guštek, direktor e-mail: info@apiherbal.com

stefica.findri.gustek@gmail.com

Više informacija o mogućnostima EU sufinanciranja projekata potražite na adresi: www.strukturnifondovi.hr, a o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija na adresi: http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Korisnika Apiherbal d.o.o.